top of page

10 מידות הסובלנות

  1. יהי כבוד חבריך חביב עליך כשלך. המכבד את חברו הרי הוא מכובד.

  2.  אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.

  3. דברי חכמים בנחת נשמעים.

  4.  כל זכות - חובה בצידה. כנגד הזכות להשמיע את דעתך - החובה להאזין לדעת זולת. כנגד הזכות לחיות את חייך לפי הכרתך ומצפונך - החובה לכבד את אורח חייהם של אחרים.

  5.  קל להראות סובלנות למי שאתה מסכים איתו. סובלנות אמיתית היא הנכונות להאזין למי שאתה מתנגד לדעתו.

  6. האלים מעיד על עצמו שאין לו מה לטעון. השימוש באלימות הוא תחליף עלוב לטענות ענייניות

  7.  אלימות גוררת אלימות - סובלנות מולידה סובלנות.

  8. אין לך אדם שאין לו דעה - אין לך דעה שאין לה מקום.

  9.  אין הסובלנות תובעת שתבטל דעתך מפני חברך. היא מונעת ממך לדרוש כי יבטל הוא דעתו.

  10. מה ששנוא עליך אל תעשה לזולתך. זו כל תורת ישראל וכל תורת הסובלנות על רגל אחת.

אלבום 6.jpg
אלבום 5.jpg
אלבום 4.jpg
אלבום 3 משפחה.jpg
אלבום 2.jpg
אלבום 1 walk about love.jpg
mogli6.jpg
mogli5.jpg
mogli4.jpg
mogli3.jpg
mogli 2.jpg
mogli 1.jpg
mogli & kermit.jpg
n602063663_544866_1240.jpg
9629_130128618790_564418790_2612105_597912_n.jpg
6453_103426863001287_100000019218847_97765_5505305_n.jpg
5166_91914143891_598093891_2010682_3275427_n.jpg
5166_91914138891_598093891_2010681_986544_n.jpg
5166_91914113891_598093891_2010679_2480973_n.jpg
5166_91914103891_598093891_2010678_3439841_n.jpg
5166_91908758891_598093891_2010625_1721391_n.jpg
5166_91908738891_598093891_2010623_866780_n.jpg
5166_91908723891_598093891_2010621_7820321_n.jpg
4309_81595468548_674443548_2020331_4248202_n.jpg
4309_81595458548_674443548_2020329_257807_n.jpg
4309_81595448548_674443548_2020328_1098383_n.jpg
4309_81595443548_674443548_2020327_4547480_n.jpg
n672603187_1447928_6000055.jpg
n669763971_459714_8683.jpg
3176_72714143421_692788421_1767135_4183315_s.jpg
3176_72714013421_692788421_1767117_1158492_s.jpg
2582_71174724553_646649553_2188536_6624072_s.jpg
36.jpg
1.JPG
_19_0055.jpg
_13_0122.jpg
תצפית על גמלא.JPG
Picture 1174.jpg
Picture 1173.jpg
Picture 1172.jpg
Picture 1147.jpg
Picture 1146.jpg
F1070035.JPG
F1070027.JPG
F1070023.JPG
F1070019.JPG
F1070013.JPG
F1050019.JPG
F1040021.JPG
F1040020.JPG
F1040019.JPG
F1040018.JPG
100_1924.JPG
99.jpg
98.jpg
32.jpg
5.JPG
4.JPG
2.JPG
n672603187_1447932_4397779.jpg
n672603187_1447920_6696022.jpg
n672603187_1447914_784253.jpg
n669763971_459714_8683.jpg
n602063663_587403_193.jpg
36.jpg
n1575705259_30056845_7586.jpg
3176_72714143421_692788421_1767135_4183315_s.jpg
bottom of page